Termeni & Condiții

  1. Definiții În acești Termeni și Condiții, cuvintele și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații: (a) „Site” înseamnă site-ul web https://prostamin-forte.ro/; (b) „Noi”, „ne” și „nostru” înseamnă proprietarul site-ului, compania [Numele companiei]; (c) „Utilizator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul în orice mod.
  2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor (a) Accesul și utilizarea Site-ului implică acceptarea de către Utilizator a acestor Termeni și Condiții, precum și a Politicii de Confidențialitate disponibilă pe Site. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu acești Termeni și Condiții, acesta trebuie să înceteze imediat utilizarea Site-ului. (b) Noi ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții oricând, fără notificare prealabilă către Utilizator. Utilizatorul este responsabil să verifice periodic acesti Termeni și Condiții pentru a fi la curent cu orice modificări. Continuarea utilizării Site-ului după orice modificare a Termenilor și Condițiilor constituie acceptarea implicită a Utilizatorului a acestora.
  3. Utilizarea Site-ului (a) Utilizatorul poate accesa și utiliza Site-ul numai în scopuri legale și în conformitate cu acești Termeni și Condiții. (b) Utilizatorul acceptă să nu utilizeze Site-ul în niciun fel care ar putea afecta sau deteriora Site-ul, sau care ar împiedica alte persoane să acceseze sau să utilizeze Site-ul. De asemenea, Utilizatorul acceptă să nu acceseze conținutul Site-ului în alt mod decât prin interfața noastră și să nu încerce să obțină acces neautorizat la Site sau la sistemele noastre. (c) Noi ne rezervăm dreptul de a refuza accesul la Site oricui, în orice moment, fără notificare prealabilă.
  4. Drepturile de proprietate intelectuală (a) Site-ul, inclusiv conținutul acestuia, este protejat de drepturile de autor și de alte legi privind proprietatea intelectuală și este deținut sau controlat de noi sau de terțe părți care ne-au furnizat conținutul. (b) Utilizatorul nu are permisiunea de a descărca, copia sau distribui în alt mod conținutul Site-
  5. ului fără a obține mai întâi acordul nostru scris sau al proprietarului drepturilor de autor. Utilizatorul nu are permisiunea de a utiliza nicio marcă comercială sau logo al nostru sau al unei terțe părți fără acordul nostru sau al proprietarului drepturilor de marcă în cauză.
  6. Limitarea răspunderii (a) Site-ul este furnizat „așa cum este”, fără nicio garanție, fie expresă sau implicită. Noi nu garantăm că Site-ul va fi disponibil în mod continuu sau fără erori, sau că informațiile sau conținutul Site-ului vor fi exacte, complete sau actualizate. (b) În nicio circumstanță, noi sau afiliații noștri, administratorii, directorii, angajații, agenții sau reprezentanții noștri nu vor fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, accidentale, speciale sau consecințiale, incluzând, fără a se limita la, pierderi de profit, pierderi de afaceri, pierderea de date sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Site-ul sau orice conținut al acestuia, chiar dacă noi am fost informați de posibilitatea apariției unor astfel de daune.
  7. Link-uri către site-uri terțe Site-ul poate conține link-uri către site-uri terțe. Aceste link-uri sunt furnizate numai pentru comoditatea Utilizatorului și nu constituie o susținere a conținutului site-urilor terțe sau a proprietarilor acestora. Noi nu suntem responsabili pentru conținutul sau acuratețea informațiilor furnizate de site-urile terțe.
  8. Jurisdicție și lege aplicabilă Acești Termeni și Condiții vor fi guvernati și interpretati in conformitate cu legile României. Orice dispută referitoare la Site sau la acești Termeni și Condiții va fi supusă jurisdicției exclusivă a tribunalelor din România.
  9. Diverse (a) Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni și Condiții este considerată nulă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni și Condiții. (b) Orice întârziere sau neexecutare a noastră de a exercita sau de a face valabile oricare dintre drepturile noastre în temeiul acestor Termeni și Condiții nu va fi considerată o renunțare la aceste drepturi.
  10. Data ultimei actualizări: 12.05.2023